210 5234 850 - 210 5233 341

     Σωκράτους 48, Ομόνοια - 2ος όροφος

Πορτογαλία (2)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μίνι Τίτλος Πορτογαλία
  • Διάρκεια 8 μέρες
  • Τιμή 750€
  • Μίνι Περιγραφή αεροπορικώς με Αegean - αναχώρηση 31 Μαίου
  • Μινι Περιγραφή 2 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ, ΠΟΡΤΟ, ΜΠΡΑΓΚΑ, ΚΙΜΑΡΑΕΣ, ΚΟΪΜΠΡΑ, ΦΑΤΙΜΑ, ΝΑΖΑΡΕ, ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΙΣ – ΕΣΤΟΡΙΛ, ΜΠΑΤΑΛΓΙΑ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μίνι Τίτλος Λισσαβώνα
  • Διάρκεια 5 μέρες
  • Τιμή 625€
  • Μίνι Περιγραφή Αεροπορικώς - αναχώρηση 3 Ioυνίου 625€
  • Μινι Περιγραφή 2 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΪΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ