210 5234 850 - 210 5233 341

     Σωκράτους 48, Ομόνοια - 2ος όροφος