210 5234 850

Σωκράτους 48, Ομόνοια - 2ος όροφος

Όροι Συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές του γραφείου μας, που συμφωνούν με την Κοινοτική Οδηγία 90/314 και το Προεδρικό Διάταγμα 339/1996Η καθ' οποιονδήποτε τρόπο δήλωση συμμετοχής σας σε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου μας σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών Όρων Συμμετοχής.

1. Ευθύνες BYZANTINO TRAVEL
Για την διοργάνωση των ταξιδιών της, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί αεροπορικές εταιρείες και άλλες μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Ο ρόλος της για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της είναι μεσολαβητικός. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της. Δεν είναι, ωστόσο, υπεύθυνη για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει και μπορούν να προκύψουν πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος όπως: 

• Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. Οι προβλεπόμενες αεροπορικές εταιρίες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδρομών έχουν βασιστεί στα προγράμματα / δημοσιευμένα δρομολόγια που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος.

• Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.

• Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανώτερης βίας.

• Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιαδήποτε συνέπεια από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

2. Ξενοδοχεία
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το Βυζαντινό Travel ξενοδοχεία έχουν τη νόμιμη και εν ισχύει άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με πρόσθετο, πτυσσόμενο κρεβάτι. Τα τετράκλινα είναι δίκλινα με δύο επιπλέον πτυσσόμενα κρεβάτια. Ο χώρος και στις δύο περιπτώσεις είναι σημαντικά περιορισμένος.

Συνήθως τα δωμάτια είναι στη διάθεση των ενοίκων από τις 14.00 της ημέρας της άφιξης ως τις 12.00 της ημέρας της αναχώρησης. Οι πελάτες οφείλουν πριν την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο να εξοφλούν τυχόν προσωπικούς τους λογαριασμούς (minibar, τηλεφωνήματα, ποτά, κ.λ.π.).

3. Ασφάλιση
Το Βυζαντινό Travel έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών, οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού, καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων. 

Ακόμα για τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές του Βυζαντινό Travel υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχημάτων, που καλύπτει επίσης έξοδα ακύρωσης συμμετοχής μέχρι ένα ορισμένο ποσό σε περίπτωση νοσηλείας.

4. Υποχρεώσεις πελατών
- Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε οργανωμένα ταξίδια είναι η συμμόρφωση τους στις δεσμεύσεις του προγράμματος και στις οδηγίες του συνοδού ή του τοπικού εκπρόσωπου, καθώς και η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας δίνει το δικαίωμα στο συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στο γραφείο μας να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες  που δεν δόθηκαν ή τυχόν επιπλέον έξοδα που προέκυψαν για τον λόγω αυτό.

- Αν έχετε κάποιο πρόβλημα ή παράπονο κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως στον συνοδό σας, στο τοπικό πράκτορα, στο ξενοδοχείο ή στο εστιατόριο από όπου προέρχεται το παράπονο για να βοηθήσει και συχνά να επιλύσει το πρόβλημα επιτόπου, και όχι μετά το τέλος της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο από όπου πλέον είναι αργά και αδύνατο να δοθούν λύσεις. 

- Στην περίπτωση που ο πελάτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δε δικαιούται καμιά περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο, καθώς και η ευθύνη από την κατ' ιδίαν συνέχιση του ταξιδιού.

- Ο πελάτης υποχρεούται να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας επτά ημερών από την επιστροφή της εκδρομής για τυχών παραλείψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας το Βυζαντινό Travel διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει.

- Όσοι τυχόν πάσχουν από κάποια ασθένεια, δυσμενή κατάσταση υγείας ή αναπηρία, χρόνια ή μη, οφείλουν να εξασφαλίσουν σχετική άδεια και οδηγίες από το γιατρό τους όταν σχεδιάζουν κάποιο ταξίδι και οι ίδιοι να φροντίσουν για τις τυχόν ιδιαίτερες υπηρεσίες ή προφυλάξεις που απαιτεί η κατάστασή τους καθώς και να εφοδιάζονται με όσα τους είναι απαραίτητα. Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν γραπτώς το τουριστικό γραφείο για την κατάστασή τους πριν την δήλωση συμμετοχής. Το τουριστικό γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν οφείλει καμία αποζημίωση σε περίπτωση που η κατάσταση τους τελικά τους αναγκάζει να ακυρώσουν την συμμετοχή τους, επιδεινώνεται κατά την διάρκεια του ταξιδίου, ή δεν τους επιτρέπει να κάνει χρήση όλων των υπηρεσιών του προγράμματος.

5. Διαβατήρια/θεωρήσεις και Υγειονομικές Διατυπώσεις
Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη ΣΕNΓΚΕΝ μπορείτε να ταξιδέψετε και με την αστυνομική σας ταυτότητα εάν δεν είναι παλαιότερη των δέκα ετών και δεν είναι κομμένη λόγω γάμου. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά 3, 6 ή 12 μήνες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια.

Η ισχύς όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα, σχετικές άδειες) είναι ευθύνη του κάθε ταξιδιώτη, ο οποίος είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές.

Η μη έγκαιρη εξασφάλιση visa ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων ή υγειονομικών διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται είναι στην πλήρη ευθύνη και αρμοδιότητα του ταξιδιώτη ακόμη και εάν το γραφείο μεσολάβησε εμμέσως ή αμέσως σε αυτό και δεν απαλλάσσει τον ταξιδιώτη από τυχόν ακυρωτικά εάν τελικά δεν μπορέσει να πραγματοποιήσει το ταξίδι.

Oι αναφερόμενες στα προγράμματα πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο. Εάν οι ταξιδιώτες είναι κάτοχοι άλλων μη ελληνικών διαβατηρίων πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται εγγράφως στο Βυζαντινό Travel πριν από την κράτηση κάθε ταξιδιού τους.

6. Κρατήσεις θέσεων
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 35 % της συνολικής τιμής συμμετοχής για κάθε θέση. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά τουλάχιστον 10 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού.

7. Ακυρώσεις
Για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε μία οργανωμένη εκδρομή, τοΒυζαντινό Travel δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση άκαιρης μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι' αυτό και είναι με την σειρά του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση ακύρωσης. Η ακύρωση συμμετοχής σε οργανωμένη εκδρομή ή ατομικό ταξίδι για οποιονδήποτε λόγο έχει σαν επακόλουθα τα παρακάτω: 

- Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 μέρες πριν την έναρξη της εκδρομής παρακρατούνται για έξοδα φακέλου:
                 - για ταξίδια στην Ευρώπη, 100 € το άτομο
                 - για εξωτικά ταξίδια εκτός Ευρώπης, 150 € το άτομο 
                 - για ταξίδια στην Ελλάδα, 40 € το άτομο

- Ακύρωση συμμετοχής από 29-15 μέρες πριν την έναρξη της εκδρομής, παρακρατείται το 40% της αξίας της εκδρομής, με ελάχιστο ποσό 300€ το άτομο

- Ακύρωση συμμετοχής από 14-01 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής, παρακράτηση το σύνολο της αξίας της εκδρομής.

- Για ατομικά ταξίδια και για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις, πιθανώς οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι και τα ποσά κρατήσεων να είναι μεγαλύτεροι. Στις περιπτώσεις όπου το γραφείο μας λειτουργεί ως πωλητής εκδρομών που διοργανώνονται από άλλο τουριστικό γραφείο, ισχύουν οι όροι ακύρωσης του διοργανωτή.

Η ακύρωση πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς από τον πελάτη στο γραφείο μέσω fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή εξόφληση μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο που πληροί τους όρους για το ταξίδι, εφόσον αυτό γίνεται δεκτό από τους προμηθευτές μας και αφού ενημερώσει το τουριστικό γραφείο έγκαιρα. Ο πελάτης που αποδέχεται τη συμμετοχή του στην εκδρομή αυτή αυτομάτως αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής και την ευθύνη για την εξόφληση του υπόλοιπου του ποσού συμμετοχής καθώς και τα ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την εκχώρηση.

8. Αλλαγή ή ακύρωση προγράμματος
Το Βυζαντινό Travel έχει το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι του αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Το Βυζαντινό Travel οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για τη ματαίωση της εκδρομής μέχρι και 5 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του Βυζαντινό Τravel περιορίζονται στην επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει.

Το Βυζαντινό Travel οφείλει να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού και να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναφέρονται. Η σειρά του προγράμματος είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική. Το γραφείο έχει το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Έχει επίσης το δικαίωμα αντικατάστασης του/των ξενοδοχείου/ών με άλλο ιδίας ή ανωτέρας κατηγορίας. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση. Αλλαγές αεροπορικών εταιρειών ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κ.λπ.) δεν θεωρείται ότι αλλοιώνουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και δεν είναι λόγος ακύρωσης της συμμετοχής του ταξιδιώτη. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν.

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να παραταθεί το ταξίδι για λόγους ανώτερης βίας (κακοκαιρία, αναβολή δρομολογίων, απεργία κ.λ.π.) οι εκδρομείς υποχρεούνται να πληρώσουν τα επιπλέον έξοδα για τις παραπάνω μέρες για επιπλέον έξοδα διαμονής, διατροφής, εισιτηρίων επιστροφής ή για διαφορά τιμής που θα προκύψει από την αλλαγή πλοίων ή αεροπλάνων.

9. Ξεναγήσεις - επισκέψεις - περιηγήσεις.
Οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις πόλεων γίνονται κατά το πλείστον πανοραμικά. Η φράση "θα δούμε" σημαίνει την από το πούλμαν εξωτερική άποψη του εκάστοτε σημείου/κτιρίου. Εσωτερική επίσκεψη ή ξενάγηση γίνεται μόνο όπου αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και η τυχόν είσοδος καταβάλλεται από τους πελάτες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις παροχές του προγράμματος. Επειδή δεν είναι πάντα διαθέσιμοι τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί, οι ξεναγήσεις πιθανόν να πραγματοποιούνται σε άλλη γλώσσα (με μετάφραση στα ελληνικά από τον/την συνοδό του γραφείου όταν υπάρχει). Το τουριστικό γραφείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε ο χρόνος για κάθε επίσκεψη να είναι ικανοποιητικός, μέσα στα διαθέσιμα χρονικά περιθώρια του προγράμματος. Είναι πιθανό οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους χώρους να μην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη μέρα λόγω τοπικών αργιών ή μη λειτουργίας τους. Στην περιγραφή των εκδρομών η φράση "μέσω της πόλης" δηλώνει την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου και όχι την διέλευση και περιήγηση της αναγραφόμενης πόλης. Οι θέσεις στα λεωφορεία δεν είναι καθορισμένες και αλλάζουν καθημερινά.

10. Προαιρετικές εκδρομές
Οι συνοδοί τους οποίους κατά το πλείστον τους συναντάτε στις χώρες του προορισμού σας είναι δυνατόν να διοργανώνουν, αναλόγως του προγράμματος, προαιρετικές εκδρομές σε συνεργασία με τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Το Βυζαντινό Travel δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις προαιρετικές εκδρομές. Οι τιμές τους δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.τ.λ.

11. Τιμές
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίζονται με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους αεροπορικούς ναύλους που ίσχυουν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε απρόβλεπτης ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Στο κόστος των οργανωμένων εκδρομών συνήθως δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων, τα λιμενικά τέλη, η θεώρηση διαβατηρίων (visa) όπου απαιτείται, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή ή τον τιμοκατάλογο της συγκεκριμένης εκδρομής. Για τις τιμές της κάθε εκδρομής και τα περιλαμβανόμενα από τα παραπάνω κόστη δείτε τον σχετικό τιμοκατάλογο.

12. Παιδικές Εκπτώσεις
Παιδιά 2-11 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένη τιμή εφόσον μένουν στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες. Κάτω των δύο ετών πληρώνουν μόνο μέρος του αεροπορικού ναύλου και των φόρων αεροδρομίου, αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο, ούτε μεταφορά αποσκευών ούτε γεύματα στην εκδρομή, ούτε παιδική κλίνη στα ξενοδοχεία. Λάβετε υπόψη ότι σε ειδικά ναυλωμένες πτήσεις συνήθως δεν παρέχεται καμία παιδική η νηπιακή έκπτωση.

13. Αποσκευές
Οι εκδρομείς δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς μιας βαλίτσας βάρους έως 20 κιλών (ή 15 κιλών στις ναυλωμένες πτήσεις) και μιας xειραποσκευής βάρους έως 8 κιλών, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην περιγραφή της εκδρομής. Μην τοποθετείτε είδη μεγάλης αξίας (χρήματα, κοσμήματα, φωτογραφικές μηχανές, κλειδιά, έγγραφα, κ.λ.π.) στις αποσκευές σας. Στις χειραποσκευές Το Βυζαντινό Travel, καθώς και οι τοπικοί του συνεργάτες, δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.  Δηλώσεις για τυχών απώλεια αποσκευών κατά την διάρκεια πτήσεων πρέπει να γίνουν αμέσως στο αρμόδιο γραφείο του αεροδρομίου.


Ο σχεδιασμός των εκδρομών καθώς και οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής στηρίζονται σε στοιχεία ή πληροφορίες που ίσχυουν την περίοδο της σύνταξής τους.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση υποθέσεων σχετικά με την σύμβαση συμμετοχής στα ταξίδια που οργανώνει το Βυζαντινό Travel είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

 

Επωνυμία:    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΡΑΒΕΛ  
Διακριτικός Τίτλος:     Byzantino Travel

Διεύθυνση:    Σωκράτους 48 - Ομόνοια - 104 31 Αθήνα
Τηλέφωνο:    210 5234 850 - 210 5233 341
Fax:              210 5234 641
Ιστοσελίδα:    www.byzantino.gr

Νόμιμος εκπρόσωπος: Martine Irene Schenker
Αρ. Σήματος ΕΟΤ:   0206 Ε610000782401
ΑΦΜ: 801145747
ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ