210 5234 850

Σωκράτους 48, Ομόνοια - 2ος όροφος

Πορτογαλία (2)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μίνι Τίτλος Πορτογαλία
  • Διάρκεια 6 μέρες
  • Τιμή 735€
  • Μίνι Περιγραφή με Swiss &Αegean - αναχώρηση 27 Απριλίου
  • Μινι Περιγραφή 2 Λισσαβώνα, Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ, Κάβο ντα Ρόκα, Κοίμπρα, Αβέιρο, Πόρτο, Όμπιντους, Ναζαρέ, Φάτιμα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μίνι Τίτλος Λισσαβώνα
  • Διάρκεια 5 μέρες
  • Τιμή 655€
  • Μίνι Περιγραφή με Aegean - αναχωρήσεις 27 Απριλίου
  • Μινι Περιγραφή 2 Λισσαβώνα, Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ